Fem servir cookies per proporcionar una millor experiència en la navegació . Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.

Configurar.

Antecedents i experiències

En els més de 15 anys de serveis educatius hem acumulat un munt d'experiències arreu de les comarques gironines que garanteixen la nostra qualitat en els serveis que oferim.

ESPAIS JOVES- DINAMITZACIÓ JUVENIL
Hem gestionat els espais joves Bescanó, d'Esponellà, Fontcoberta ,Serinyà, Vidreres i Vilajuïga. En aquests espais els hem gestionat mitjançant un pla de treball, en alguns municipis emmarcats en el Pla Local de Joventut realitzats per SOTRAC, i que s'han basat en la participació activa dels joves, la presa de decisió col·lectives entre els joves, els tècnics i l'Ajuntament. S'han realitzat dinamitzacions de l'espai; tallers creatius, educatius,... espais d'estiu per a joves, aules d'estudi i sortides. Amb col·laboració i supervisió de l'àrea de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
Els tècnics d'aquests espais sempre han estat escollits amb col·laboració amb l'Ajuntament amb els criteris de professionalitat, coneixements, experiència i proximitat amb el municipi.

UNITAT D'ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA
Durant diferents cursos escolars s'ha realitzat el servei d'Unitat d'Escolarització Compartida a Vidreres. Un espai on els alumnes amb necessitat curriculars han pogut superar amb èxit els cursos acadèmics pendents i també tenir experiències i coneixements del món laboral.
Aquest servei s'ha realitzat amb estreta col·laboració amb els serveis involucrats com l'Ajuntament, els tècnics educatius, l'Institut, el Consell Comarcal ...

ESPAIS SOCIOEDUCATIUS
Els espais socioeducatius són llocs de referència en municipis i/o barris els quals serveixen perquè els infants puguin tenir un espai de lleure, educatiu i seguiment social. Hem realitzat aquests serveis en els Plans de Barri de Banyoles i Figueres.
En aquests espais s'han realitzat serveis de seguiment i acompanyament acadèmic, lleure de tipus casal o treballs manuals i també sortides.

COLÒNIES
Servei realitzat per AMiPA o administracions públiques que han servit per tal que infants i adolescents hagin passat diferents dies fora de casa. Activitats arreu del territori adaptades a les necessitats i objectius de l'AMiPA o l'administració pública.

TALLERS EN EL CARRER
Hem treballat per empreses com l'Espai Gironès, entitats, associacions i administracions locals per tal d'oferir diferents tallers creatius en diferents llocs del territori adaptats a les necessitats i objectius del contractant.

Unitats d'Escolarització Compartida

Les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) són programes que tenen per finalitat prestar atenció educativa, complementant la que ofereixen els centres educatius a l’alumnat d’ESO que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d’inadaptació social i risc de marginació.

 

L’objectiu d’aquests programes, segons la normativa és afavorir l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia que motivi l’alumnat, retornant la confiança en les possibilitats d’èxit personal, reforçant els seus aprenentatges i evitant l’abandonament escolar.

 

Aquest plantejament global es tradueix en un grup reduït de persones que treballen de tu a tu amb alumnes usuaris/es del servei. Aquest tractament permet treballar de manera individualitzada i personalitzada el cobrir les necessitats de cadascun dels i les joves.

A banda, es planteja aquest servei com una àrea més de l’institut, evitant l’estigmatització i l’etiquetatge de l’alumnat i treballant, de manera global, les actituds i competències.

Contacte amb nosaltres per més informació a info@sotrac.cat

Socioeducatius

Els projectes socioeducatius són complementaris als serveis de centre obert, estan adscrits o en col·laboració amb serveis socials, i contemplen diverses modalitats d'intervenció, com és el treball amb famílies, l'acompanyament dels infants i/o adolescents en medi obert, les activitats de lleure i d'oci inclusiu, o qualsevol altra mesura de caràcter social i educatiu que contribueixi a la desaparició de la situació de risc.

Per més informació contacteu amb nosaltres a info@sotrac.cat

Espais Joves - Dinamització Juvenil

Els Serveis de dinamització juvenil són serveis bàsics que ofereixen un espai de trobada a adolescents i joves, amb finalitat lúdica, preventiva, educativa i de promoció de la participació.  Gestionem espais, projectes i iniciem programes per tal de dinamitzar els joves del municipi.

Per més informació contacteu amb nosaltres: info@sotrac.cat